YuvarlakDünya

Yuvarlak Dünya, ne kadar yuvarlak birde bizim açımızdan bakın

Genel

Bu duayı okuyan “Binlerce sevap kazanır-ahirete imanla göçer”

Her kim aşağıdaki duayı 1 defa okursa,bin defa Kur’an-ı Kerim’i hatmetmişcesine,bin defa Kadir gecesini ibadetle ve uyanık olarak geçirmişcesine,bin köle azat etmişcesine,bin defa fakire sadaka vermişcesine amel defterine sevap yazılır.O kimse,son nefesinde âhirete imanla göçer.
Okunacak Dua;
“BismillahirrahmânirrahıymBismillâhi Velhamdülillahi.Bismillâhi velminnetü lillâhi.Bismillâhi velkudretü lillâhi.Bismillâhi vel azametü lillâhi.Bismillâhi vel kahru lillâhi.Bismillâhi velmecdü lillâhi.Bismillâhi venni’metü lillâhi.Bismillâhi velbekâü lillâhi.Bismillâhi vel’atâü lillâhi.Bismillâhi vessemâü lillâhi.Bismillâhi ve billâhi velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil Aliyyil Azıym.”
Manası: “Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla..Allah’ın adıyla..Hamd Allah’a mahsustur.Allah adıyla..Minnet Allah’a mahsustur.Allah adıyla..kudret Allah’a mahsustur.Allah adıyla…Azamet (Ululuk) Allah’a mahsustur.Allah adıyla..Kahr’u tenkil  Allah’a mahsustur.Allah adıyla..Mecd(şan ve şeref) Allah’a mahsustur.Allah adıyla…Her türlü nimet Allah’a mahsustur.Allah adıyla…Bâkilik(edebilik) Allah’a mahsustur.Allah adıyla…İkram ve ihsan Allah’a mahsustur.Allah adıyla..Gökler Allah’a mahsustur.Allah adıyla… Allah ile beraber Hiç bir güç ve kudret Aliyy ve Azim olan Allah’ın güç ve kudretinden üstün olamaz.Güç ve kuvvetin mükemmeli O’na yakşır ve O’na mahsustur.