YuvarlakDünya

Yuvarlak Dünya, ne kadar yuvarlak birde bizim açımızdan bakın

Genel

Ramazan’ın son 10 günü okunması gereken o dua

Ramazan’ın son 10 günü okunması gereken o dua…
OKUYUP, MUTLAKA PAYLAŞALIM…
Bismillahirrahmanirrahim
82-İnnema emruhu iza erade şey’en ey yekule lehu kün fe yekun.
83-Fe sübhanellezı bi yedihi melekütü külli şey’iv ve ileyhi türceun.
Rahim ve Rahman olan Allah’ın adıyla
82-Bir şeyi istediğinde O’nun emri sadece ”Ol!” demesidir,o da hemen oluverir…
83-Her şeyin hükümranlık ve mülkü elinde olan (Allah) ne yücedir.Siz O’na döndürleceksiniz.
Fazileti
Bu ayetlerde anlatılmak istenin Allah (c.c.)’ın büyüklüğü ve kudretidir.Bize burada verilen mesaj Allah (c.c.)’ın büyüklüğünü kabul etmektir.”Siz ona döndürüleceksiniz.”deki ifade ise Allah (c.c.)’ın huzuruna yeniden döndürüleceğimiz söylenmektedir
Ramazan’ın son 10 günü okunması gereken o dua yazısı ilk önce Hadis Dua üzerinde ortaya çıktı.