YuvarlakDünya

Yuvarlak Dünya, ne kadar yuvarlak birde bizim açımızdan bakın

Genel

Java Soru Çözümleri 28 – Zengin Sayılar

Java Soru Çözümleri 28 – Zengin Sayılar
N pozitif bir tamsayı olmak üzere, n sayısının pozitif bölenlerinin toplamı da (n)’dir. Eğer (n) > 2n ise bu özelliği taşıyan sayılar zengin sayılardır.

Örneğin;
12 sayısının pozitif bölenleri: 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 12
(n) = 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 = 28
2*n = 12*2 = 24 ‘tür.
(n) > 2n olduğu için de 12 zengin sayıdır.
 
Java kodlarımız:
 
 

public class Zengin_Sayılar {

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub

int toplam=0;
for(int i=10;i