YuvarlakDünya

Yuvarlak Dünya, ne kadar yuvarlak birde bizim açımızdan bakın

Genel

İNSANIN ÖLÜNCE KARŞILAŞACAĞI İKİ İHTİMAL

Kurtuluşun en azı ölümdür. Çünkü ölüm mü’mine verilen bir armağandır.
Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Sonunda peygamberlerimizi ve îman edenleri kurtarırız. İşte böyle, üzerimize bir borç olarak mü’minleri kurtarırız.” (Yûnus, 103)
Resûlullah buyurdular:
“En üstün ibadet, kurtuluşu beklemektir.” (Deylemî, hadis no: 1426; Münâvî, II, 44, Aclûnî, II, 239)
MÜMİNE VERİLEN ARMAĞAN
Kurtuluşun en azı ölümdür. Çünkü ölüm mü’mine verilen bir armağandır. Mesela Hz. Peygamber’in bir cenazenin yanından geçerken:
“Ya rahata ermiştir ya da kendisinden kurtulunmuştur.” (Buhârî, Rikak, 42; Müslim Cenâiz, 61) dediği rivayet edilir. İlki, dünya zorluklarından kurtulan ve berzahta ruhani sevapla rahata eren salih bir kimsedir. Bu sevap naim cennetlerinin yarısıdır. İkincisi ise ölümüyle herkesin kendisinden rahata kavuşup eziyetlerinden kurtulduğu, kendisi berzahta ruhani azaba dûçar olan fâsık bir kimsedir. Bu azab da cehennemin yarısıdır. Bundan Allah Teâlâ’ya sığınırız.
İNSANIN ÖLÜNCE KARŞILAŞACAĞI İKİ İHTİMAL yazısı ilk önce Hadis Dua üzerinde ortaya çıktı.