YuvarlakDünya

Yuvarlak Dünya, ne kadar yuvarlak birde bizim açımızdan bakın

admin

Genel

Melamilik —-1

Melamilik melamet, tarikatlerdeki şekilci anlayışa karşı çıkmış, ahilikte şekillenmiş bir yaşam tarzıdır. melamiliğin amacı kendi öz emeği, kendi üretimi ile yaşamak…

Genel

——2

Melamilik / Melametilik / MelametiyeMelamilik; Türkistan, Maveraünnehr[1] ve çevresiyle Nişabur[2]’da gelişen, Mevlevilik, Bayramilik ve Kübrevilik gibi büyük tarikatların ortaya çıkışında önemli…

Genel

——–3

MELAMILIK VE MANZUMEYahya Kemal’in Orta Asya’dan gelen Horasan erenlerine aşağıda yer alan iki manzumesiyle dikkat çekişi hayli önemlidir. Şiirin ilk…