YuvarlakDünya

Yuvarlak Dünya, ne kadar yuvarlak birde bizim açımızdan bakın

Genel

Peygamber Efendimiz, Hz. Ali’yi ne zaman ve niçin yanına almıştır?

Peygamber Efendimiz, Hz. Ali’yi ne zaman ve niçin yanına almıştır?
Ebû Tâlib’in maddî durumu zayıf, âile efrâdı ise hayli kalabalıktı. Bu sebeple sıkıntı içindeydi. Peygamber Efendimiz diğer amcası Hazret-i Abbâs’a gidip:
“–Amcacığım! Biliyorsun ki kardeşin Ebû Tâlib’in âilesi çok kalabalık. İnsanlar kıtlık ve açlığa mâruz kalmış, kıvranıp duruyorlar. Haydi, Ebû Tâlib’in yanına gidelim ve kendisiyle konuşalım. Oğullarından birini ben yanıma alayım, birini de sen al! Böylece onun yükünü biraz hafifletelim!” dedi.
Abbâs (r.a.) bu âlicenap teklifi kabûl etti ve berâberce Ebû Tâlib’in yanına vardılar. O:
“−Akîl’i bana bırakınız, diğerlerinden istediğinizi alabilirsiniz!” dedi.
Bunun üzerine Muhammed (s.a.v.) Ali’yi (r.a) amcası Abbâs da Câfer’i (r.a.) aldı. O sırada, Hazret-i Ali, dört veya beş yaşında bulunuyordu.
Efendimiz’e, Peygamberlik lutfedilinceye kadar Hazret-i Ali, O’nun yanında yetişti. (İbn-i Hişâm, I, 264)
Peygamber Efendimiz, Hz. Ali’yi ne zaman ve niçin yanına almıştır? yazısı ilk önce Hadis Dua üzerinde ortaya çıktı.